Opgavetyper

Bogføring

Kassebilag, debitorer og kreditorer m.m. skal bogføres. Dette kan vi tilbyde at gøre i programmet Microsoft Dynamics C5 eller e-conomic. Hvis du selv har et program til bogføring, kan vi indtaste bogføringsmaterialet i dette. Ellers kan vi klargøre det, således at din revisor kan indtaste det, uden at der opstår tidsrøvende, dyre misforståelser og tvivlsspørgsmål.

Momsregnskab

Et momsregnskab er en integreret del af din bogføring. Hvis kontoplanen er opbygget fornuftigt med momskoder, går det næsten af sig selv. Problemet for mange, der selv udfører opgaven, er at holde styr på reglerne om, hvornår må man trække momsen fra. Momsregnskabet bliver ukorrekt, hvis man ikke kender reglerne, og man risikerer at snyde sig selv for et fradrag. Desuden risikerer man at fratrække en udgift, som ikke er fradragsberettiget, hvilket heller ikke er så heldigt.

Revisor, regnskab og selvangivelse

Eftersom jeg er uddannet hos en statsautoriseret revisor, laver jeg regnskaber og selvangivelser for mine kunder. Det er ikke en almindelig opgave for en bogholder, og derfor sætter kunderne stor pris på denne mulighed.
Desuden kan jeg som en af de få bogholdere benytte fordelene i virksomhedsskatteordningen, og på den måde får vores kunder skattebesparelser ganske lovligt.

For selskaber, dvs. A/S og ApS, udfører Leo Lund Erhvervsbogføring alt det administrative samt klargør til revisor, således at revisorregningen ikke løber løbsk. For personligt ejede virksomheder udfører vi ligeledes alt det administrative samt udarbejder regnskab og selvangivelse, således at revisorregningen helt spares.

Hvis du har et personligt ejet firma og alligevel ønsker en revisor, så aftaler vi en hensigtsmæssig fordeling af opgaverne, således at du samlet set får det bedste resultat til den lavest mulige pris.

Bogholder – øvrige opgaver

Lønadministration

Debitorstyring, herunder:
– Fakturering
– Kontoudtog
– Rykkere
– Rentenotaer
– Inkasso – vi gør sagerne klar til inkassobureau eller advokat

Kreditorstyring

Kassebog

Lagerstyring

BetalingsService

Perioderegnskab

Skatteberegning

Nøgletal

Budgetter

Undervisning

Poståbning

Arkivering

Leo Lund Erhvervsbogføring tilbyder en lang række administrative ydelser. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre, om vi kan hjælpe med andre opgaver end de nævnte.